Podmínky certifikace pro rok 2008


Informace o certifikátech

- název programu vzdělávání a certifikace - Autodesk Academia Program - AAP

- oficiální název certifikace - Autodesk Certificate of Completion

- rozsah certifikace - konkrétní software Autodesku a jeho verze

- úroveň certifikace - shodná s úrovní komerčního školení v ATC (Autodesk Training Centre)

 

Podmínky získání certifikátu pro studenty

- student je žákem školy se statutem Autodesk Academia

- minimálně chvalitebný prospěch v předmětu Grafické systémy a CAD systémy

- zpracování projektu na zadané téma,  jeho včasné předání a schválení vyučujícím

- vystavení projektu na celostátním portálu AAP - http://autodesk.c-agency.cz

- dodržení termínů certifikace

- za vystavení certifikátu studenti neplatí !

 

Certifikovaný software pro rok 2008

 

Autocad 2007 CZ (3D dokumentace)

 

Autodesk Inventor 11 Pro CZ

 

Autodesk 3D Studio Max 9 EN