Využití CAD systémů


CA ..

CAD - Computer Aided Design

CAD v Technické přípravě výroby

KPV - konstrukční příprava

TGPV - technologická příprava

PRV - příprava výroby

 

 

Přínosy použití CAD

Zkrácení etapy TPV

Zvýšení kvality KPV a TPV

Zvýšení schopnosti konkurovat na trhu

Zvýšení zisků a prosperity podniku