Důvody definice školní normy CAD

respektování mezinárodních a českých norem

zajištění jednotného vzhledu dokumentace v rámci školy

zjednodušení práce s CAD systémem při výuce