Nastavení tloušťky čar

 

Problémy při nastavení tloušťky čar

- v Autocadu je možno využít více způsobů pro nastavení tloušťky čar
- různé způsoby se mohou navzájem ovlivňovat
- tloušťka čar pro zobrazení na monitoru a pro tisk na tiskárně se většinou liší
- rozlišení tloušťky čar na monitoru závisí na typu a kvalitě monitoru
- tloušťka čar při tisku je závislá na typu a nastavení tiskárny
 

Doporučené tloušťky čar pro CAD

tenká čára

0.18

    - kótovací čáry, šrafy, osy, skryté hrany ...

texty a popisy

0.30

    - kótovací texty, běžné popisy, poznámky

tlustá čára

0.40

    - obrysové hrany

velmi tlustá

0.70

    - pozice, označení pohledů a řezů

 

Ukázky nastavení tloušťky čar

Doporučený způsob nastavení

- k řízení tloušťky využít hladiny - nastavení je možno uložit v souboru nebo otevřít ze šablony
- pro nastavení hladin používat školní šablony
- pro tisk na černobílé tiskárně použít základní tabulku stylů MONOCHROME.CTB
- pro zvýraznění popisů kót nastavit v tabulce stylů tloušťku pro barvu č. 1 na hodnotu 0.3
 

Způsoby nastavení tloušťky čar pro zobrazení a tisk

 

1. Podle objektu

- každý grafický prvek může mít definovánu vlastní tloušťku
- výchozí nastavení tloušťky bývá určeno nastavením hladiny

2. Podle hladiny

- jednoduché nastavení tloušťky čar řízené změnou hladiny
- skupiny čar se řadí do hladin a každá hladina má nastavenou tloušťku
- při vykreslení se uplatní navíc nastavení podle tabulky barev nebo stylů

3. Podle barev

    Color Table
    - soubor CTB

- konečná definice tloušťky čar pro tisk
- zajišťuje převod barev pro displej na barvy pro tisk
- umožňuje předefinování tloušťky tisku pro jednotlivé barvy

4. Podle stylů

    Style Table
    - soubor STB

- univerzální způsob nastavení tloušťky a dalších vlastností pro tisk
- umožňuje přiřadit prvkům vykreslovací styl s definovanou tloušťkou
- styl je možné přiřadit přiřazením hladiny s nastaveným stylem
- použití tabulky stylů vylučuje použití tabulky barev

 

Informace pro práci se styly vykreslení

PLOT STYLES

- název složky se soubory tabulek stylů

PŘEVODCTB

- příkaz pro převod tabulky s barevným řízením stylu CTB
  na tabulku s pojmenovaným stylem STB

PŘEVODVSTYLU

- příkaz pro změnu řídící tabulky ve výkrese

PLOTSTYL

- příkaz pro použití pojmenovaných stylů

SPRÁVCESTYLŮ

- dialog pro nastavení a editaci tabulek stylů