Nastavení písma

 

Problémy při práci s textem

- žádný z běžných typů písma Windows neodpovídá stoprocentně ČSN 01 3115 a ISO 3098:1974
- po instalaci Autocadu jsou k dispozici speciální typy písma i standardní písma Windows
- při používání písma vznikají problémy se správným zobrazením českých a speciálních znaků
 

Doporučené nastavení písma pro CAD

1. Pro nastavení písma je definován styl TEXT

2. Pro styl TEXT je možné použít písmo SIMPLEX nebo ISOCPEUR

3. Není vhodné používat ve výkrese různé styly textu

 

Používané typy písem

 

SIMPLEX


Speciální písmo Autocadu - je nejbližší doporučenému písmu

ISOCPEUR

  True Type font Autocadu  - odpovídá nové normě ISO,
- problém s češtinou, tloušťka tahů závisí na výšce písma

TXT


Speciální písmo Autocadu - výchozí písmo, neodpovídá normě

ARIAL


True Type font Windows - neodpovídá normě, problém s řízením tloušťky