Nastavení měřítka výkresů

 

Zásady pro využití měřítka v CAD systému

1. Při tvorbě dokumentace se kreslí vždy ve skutečné velikosti (měřítko 1:1)

2. Zmenšení nebo zvětšení v předepsaném měřítku se dosahuje až při tisku

3. Musí být zachována velikost popisů, značek, šipek, rámečků a popisových polí

4. Měřítko se volí vždy z řady měřítek podle normy

 

Normalizované řady měřítek

 

Měřítka zmenšení

1 : 2   1 : 5   1 : 10   1 : 20   1 : 50   1 : 100   1 : 200   1 : 500  1 : 1000

Měřítka zvětšení

2 : 1   5 : 1   10 : 1   20 : 1   50 : 1

 

Nastavení výkresu pro práci v měřítku

1. Úprava rozměrů rámce a popisového pole v opačném poměru

2. Úprava výšky textu v opačném poměru - proměnná TEXTSIZE

3. Úprava velikosti kótovacích textů a šipek - proměnná DIMSCALE

 

Problémy při práci s měřítkem výkresu

- problém při využití různých měřítek ve výkrese - detaily, pohledy, řezy
- problém při sloučení několika výkresů s různým měřítkem do jednoho souboru