Hlavní cíle projektu


 

 

Vzhledem ke změnám v programu Autodesk Academia došlo v průběhu řešení projektu k přehodnocení cílů
Došlo především ke změně jejich priorit cílů, žádný z cílů stanovených na začátku roku 2006 nebyl zrušen

 

 

1. Splnění podmínek pro zařazení školy
    do programu Autodesk Academia

 

- nákup multilicencí aktuálních verzí grafických programů

- zajištění studentských a učitelských výukových licencí CAD systému

- proškolení pedagogů v oblast výuky CAD technologií

- zlepšení úrovně technického vybavení pro provoz CAD aplikací

 

 

2. Vytvoření výukového obsahu

 

- zařazení nových verzí CAD programů do výuky

- vytvoření off-line a on-line systému pro podporu výuky CAD technologií

- zpřístupnění on-line systému pro žáky, učitele a zájemce z jiných škol