Softwarové zajištění projektu


Autodesk Inventor

 

- jedná se o moderní systém pro parametrické modelování

- systém byl evaluován pro potřeby výuky na SOŠ

- na nákup systému je možné využít dotaci SIPVZ

Solid Edge

 

- systém srovnatelný s Autodesk Inventorem

- umožňuje provoz neomezeného počtu domácích studentských a učitelských licencí

- roční náklady za pronájem licencí se pohybují kolem 4.500,- Kč

3D Studio MAX

- pokročilý systém pro tvorbu, animaci a vizualizaci 3D scén

- nelze zajistit z jiných dotací - není evaluován pro výuku