Nastavení výkresu


Otevření výkresu

Otevřít výkres můžeme několika způsoby:

- úvodní okno odkaz Drawind

- panel nástrojů, ikona nový, v záložce general ikona normal.dft

- menu, soubor, nový, v záložce general ikona normal.dft

Po otevření výkresu se objeví následující okno, ve kterém je rámec s popisovým polem předdefinovaným tvůrcem programu. Pro svoje potřeby si musíme výkresový prostor upravit.

 

 

Nastavení výkresu

Změnu nastavení pracovní plochy výkresu provedeme z menu přes příkaz: FILE - SHEET SETUP a objeví se následující okno se záložkami:

 

 

Záložka velikost (Size):

- oddíl velikost výkresu, má tři přepínače:

    - buď stejný formát jako aktuelní tiskárna

    - nebo standardní velikosti výkresů (možnost výběru v rozbalovací nabídce)

    - nebo volitelný rozměr výkresu

- oddíl jednotky výkresu:

    - jednotky (mm, cm, palce)

    - přesnost (projeví se počtem desetinných míst při kótování)

 

Záložka jméno (Name):

- zde lze zadat název výkresu

 

Záložka pozadí (Background):

- zde lze nadefinovat rámec s popisovým polem, který předdefinoval tvůrce programu (A1, A2, A3 a A4)

- pokud nechceme použít tuto předlohu, musíme odškrtnout zatržítko Show background. Tím máme k dispozici čistý formát.

 

 

Příklad: formát A4 bez pozadí.