Nastavení a ovládání programu


Nastavení.

K nastavení prostředí programu se dostaneme přes menu, roletka Tools - Options (možnosti volby) a otevře se následující okno se záložkami:

 

 

General: lze nastavit zobrazování jednotek, počet otevřených souborů, počet kroků zpět, velikost zobrazených referenčních rovin.......

Wiew: hladkost oblouků, možnosti stínování, průhlednost modelů, skrývání nebo viditelnost neviditelných hran modelu...

Colors: možnosti nastavení barev pozadí, osvětlení, výběru entit, rovin, profilů.....

File Locations: cesty ke knihovnám a dokumentům....

Save: automatické uložení dokumentu po určité době.....

Dimension Style: umožňuje nastavit kótovací styl v normách ISO, DIN, ANSI, BSI, JIS a UNI.

 

Další možnosti nastavení (záložky) považuji za méně podstatné.

 

Protože byla k dispozici pouze zkušební verze v anglickém jazyce, bude tento materiál po získání lokalizované verze upraven.

 

Ovládání.

Program lze ovládat buď z roletkového menu, kde jsou k dispozici veškeré příkazy, nebo pomocí ikon šesti nástrojových panelů.

 

 

Menu soubor.

 

 

Menu obsahuje základní možnosti pro operace se soubory jako nový, otevřít, zavřít, uložit, uložit jako, uložit vše, vytvořit výkres, vytvořit sestavu, vlastnosti souboru (statistika, jednotky, náhled, popis,.....), tisk, seznam naposledy otevřených dokumentů a ukončení programu.

 

Menu úpravy.

 

 

Obsahuje klasické příkazy zpět, vpřed, vystřihnout, kopírovat, vložit a vymazat.

 

Menu pohled.

 

 

Obsahuje příkazy předchozí pohled, základní pohledy (čelní, horní,...ISO...), rotace (volná rotace modelu při zachování souř. systému), rotace okolo (modelu okolo zvolené osy při zachování souř. systému), common wiews (pravoúhlé nebo isometrické pohlady na model), zoom okno, zoom +- (kolečkem myši), zoom vše, posun, refresh (obnovit) a panely nástrojů (možnost zobrazení).

 

Menu vložit.

 

Vloží další (zvolenou) součást do nadefinované polohy.

 

Menu formát.

 

Má tři příkazy:

1. Wiew (pohled), kde lze nastavit kvalitu renderingu; jas, barvy a směr osvětlení; pozadí modelu.

2. Part paiter, umožňuje vybrat druh povrchu a jeho aplikaci (na vše, součást, plochu,....).

3. Styly čáry, kótování, výplní, šrafování....).

 

Menu nástroje.

 

 

Obsahuje mimo jiné zobrazení "Edge Baru" (vlevo od roletkového menu), manažer vlatností modelu, tabulku proměnných modelu, manažer barev, tabulku použitelných

materiálů a jejich vybraných vlastností, skrytí nebo viditelnost jednotlivých entit modelu a modelového prostoru, výběr příkazů pro sestavení vlastního panelu nástrojů a mořnosti nastavení programu (viz. výše).

 

Menu features.

 

 

Obsahuje příkazy výběrový nástroj; nástroje pro práci se skicou; nástroje pro tvorbu těles (tažených, rotovaných, tažených po křivce ze dvou profilů, tažených mezi dvěma profily, tažení tělesa po šroubovici a tažení těles kolmých k ploše ze vstupní křivky); odřezávání objemových těles (způsoby jako v předešlém příkazu); zaoblování a srážení hran; tvorba kruhových a rovnoběžníkových polí a polí podle křivky; zrcadlení částí a celého modelu; tvorba žeber, skořepin; tvorba uživatelského souřadného systému; tvorba referenčních rovin (rovnoběžných, kolmých, úhlových,....).

 

Menu plochy.

 

 

Obsahuje příkazy pro tvorbu ploch různými způsoby, tažením, plocha mezi uzavřenýmí hraničními křivkami, rotační, ofsetová, kopírovaná.. Dále příkazy pro editaci ploch, ořezávání, mazání a dělení... Příkazy pro práci s křivkami na plochách, průsečnice, obvodová křivka, řídící křivka....

 

Menu modifikace.

 

 

 

Obsahuje příkazy pro práci s plochami těles (posun, rotace, offset a mazání) příkazy na práci s otvory a zaoblením (mazání zaoblení, otvorů a oblastí; změna velikosti zaoblení a otvoru).

 

Menu inspect.

 

Obsahuje příkazy na výpis souřadnic entit, měření délek, úhlů, zobrazuje vlastnosti materiálu modelu......

 

Menu aplikace.

 

Obsahuje příkazy pro analýzu napětí v modelu, modul NX pro obrábění (pokud je nainstalován), průvodce pro publikování na webu, průvodce pro generování hřídelů, vaček, čelního a kuželového ozubení, tlačných a tažných pružin.

 

Menu okno.

 

Obsahuje příkazy pro práci s oknem, aranžování oken, zavření oken, obnovení oken a výpis (přepínač) současně otevřených oken.