Postup generování a kótování výkresu


Otevření výkresu.

Nastavení formátu výkresu (A3, čistý list).                                            - krok 1

 

 

Na levé straně okna se objevil panel nástrojů Drawing Views s následujícímí možnostmi:

- výběrový nástroj, umožňuje vybrat jednotlivé entity

- nástroj tvorby pohledů (jeden nebo více)

- základní pohled (vytvoří pouze jeden pohled od pohledu již vytvořeného)

- pomocný pohled (auxiliary)

- rovina řezu, vytvoření roviny řezu tělesem

- vytvoření samotného řezu

- detailní pohled

- chytrá kóta (Smart Dimension), okótuje jednotlivé prvky, nebo vzdálenosti a úhly mezi nimi

- další ikona, kóta vdálenosti mezi, úhlová kóta mezi, souřadnicové kótování, kótování úhlů od společné osy, kóta průměru na nekruhových entitách, kóta zkosení

- další ikona, vytvoří osu mezi dvěma body nebo mezi dvěma přímkami, středovou značku

- další ikona, směrovka (leader), bublina....

- další ikona, značky pro popis ploch (obrobení), svarové značky, souřadnice rohů a koutů (zaoblení nebo zkosení)

- další ikona, rámečky pro tolerance, datum...

- text, psaní textu

 

Vygenerování výkresu:                                                                    - krok 2

- jeden základní pohled

 

 

Přidání dalších pohledů:                                                                    - krok 3

 

 

Pomocný pohled:                                                                             - krok 4

 

 

Řezy:                                                                                              - krok 5

 

 

Detailní pohled:                                                                              - krok 6

 

 

Uspořádání výkresové plochy:                                                         - krok 7

 

 

Kótování:                                                                                     - krok 8

- pouze orientační ukázka !

 

 

Na závěr je nutno podotknout, že systém kótování ve většině velkých CAD systémů není dokonalý a je proto lepší (jednodušší a přehlednější) vytvořit výkresovou dokumentaci např. v autocadu LT, nebo podobných malých CAD systémech, které jsou pro tuto činnost specielně stavěny.

 

Ve výkresovém prostoru lze i kreslit jako ve výše uvedených CAD systémech (omezeně) po aktivaci panelu nástrojů "Draw" viz obrázek dole. Na levé straně okna se objeví panel kreslení, který je možné použít pro kreslení běžných entit (přímka, oblouk,......) a editaci těchto entit (ořezávání, rotaci, zrcadlení,....).

 

 

Po kliknutí na některou z ikon (pro tvorbu nebo editaci entit) se změní "Ribbon bar" do podoby viz obrázek níže.

 

 

V "Ribbon baru" můžeme volit dle potřeby základní vlastnost kreslené čáry ( prví 4 pozice zleva doprava):

- styl čáry (viditelná hr., skrytá hr., osa, ......)

- barvu čáry

- typ čáry (plná, čárkovaná, čerchovaná,.....)

- tloušťku čáry

Pro zvolený styl čáry má tvůrce programu další vlastnosti již předdefinovány (např. visible: typ čáry plná, tloušťka 0,5 mm). Vše lze samozřejmě přizpůsobit vlastním potřebám.