Přírubový spoj - sestava


Otevření nové sestavy a nalezení projektu s příslušnými díly.                    krok 1

 

 

Vložení prvního dílu (hrdla), druhého dílu (těsnění), zadání vazeb.              krok 2

(Vazba na dosedací plochu víka a obvod osazení hrdla).

 

 

Vložení třetího dílu (víko) a zadání vazeb.                                                krok 3

(Vazba na dosedací plochu víka, osazení víka a vazba otvorů pro šrouby).

 

 

Vložení a zavazbení šroubu.                                                                  krok 4

(použijeme vazbu insert).

 

 

Vložení a zavazbení podložky.                                                                krok 5

 

 

Vložení a zavazbení matice.                                                                   krok 6

 

 

Vložení pole součástí do přírubového spoje.                                            krok 7

(Šroub + podložka + matice).

- vybereme součásti ze kterých se pole skládá a potvrdíme

- vybereme díl nebo skicu kde bude položeno pole

- vybereme a klikneme na místo kde budou součásti umístěny

- klikneme na referenční tvar v poli

- potvrdíme tlačítkem ukončit.

 

 

Po dokončení sestavy lze vygenerovat výkres sestavení.

 

Příklad složitější sestavy - převodovka se šikmými zuby: