Rotační těleso (revolved protrusion)


Rotační těleso, nebo jeho část, vytvoříme rotací profilu kolem osy rotace. Osa rotace může být součástí profilu (plné rotační těleso), nebo leží mimo profil (trubkové rotační těleso).

Profil i osu rotace musíme nakreslit jako skicu, nejlépe parametrickou (okótovanou).

Na rotační těleso lze rovněž uplatnit operace sjednocení a rozdíl a dále zaoblení, zkosení, zrcadlení, otvory, žebra.....

Pro tvorbu taženého tělesa použijeme již nakreslenou skicu a profil orotujeme o 360°.

 

Tvorba rotačního tělesa:                                                                  - krok 1

 

 

Vytvoření rotačního pole - 6 otvorů:                                                  - krok 2

 

 

Zadávání počtu otvorů není na záznamu vidět, protože není možné vzhledem k velikosti htm stránky zvětšit okno zaznamenávané aplikace (okno Solid Edge).