Tvorba sestavy


Tvorbou sestavy rozumíme sestavení několika dílů do jednoho celku. Tyto díly jsou k sobě připojeny tzv. vazbami (souběžnost, kolmost, centricita,.....).

Abychom mohli vytvořit sestavu, musíme mít předem jednotlivé díly vymodelovány a uloženy (např. jako nějaký projekt). Normalizované součásti musíme také buď nakreslit, nebo použít z databáze programu (pokud je výrobce programu dodává).

Po otevření sestavy se objeví následující okno:

 

 

Okno "Edge baru" se automaticky přepne do záložky knihovny dílů, kde si najdeme součásti (projekt), ze kterých budeme sestavu tvořit.

 

Postup tvorby sestavy

- otevření nové (prázdné) sestavy

- nalezení projektu s příslušnými díly sestavy

- vložení prvního dílu

- vložení druhého dílu a zadání vazeb mezi nimi

- vložení dalšího dílu a zadání vazeb

- takto pokračujeme dokud není sestava úplná, se všemi díly

Zadávání vazeb je poměrně náročná záležitost a vyžaduje zkušenosti.

Při tvorbě složitých sestav je dobré rozdělit sestavu na podsestavy (dílčí celky) a ty potom kompletovat.

Kompletaci jednoduché sestavy provedeme na přírubovém spoji v následující kapitole.