Tvorba objemového tělesa


Abychom byli schopni vymodelovat určité těleso, musíme nejprve vytvořit skicu, která ohraničuje obrys budoucího tělesa (tvoří tzv. profil). Skicu je dobré okótovat, protože tím získáme možnost měnit rozměry již hotového modelu - parametrický model.

SKICA

Skicu v programu Solid Edge nakreslíme podobně jako v kterémkoliv jiném CAD systému, skládá se v podstatě pouze z přímek a kruhových oblouků. Podobně je to i s okótovíním.

 

Nástroje pro tvorbu skici

- přímka

- křivka

- oblouk

- kružnice

- obdélník

- sražení, zaoblení

- ekvidistanta

- trimování

- zrcadlení

- kótování

- nástroje pro zadání vazeb

- tvorba polí

 

Postup při tvorbě skici

- kliknout na ikonu vytvořit skicu

- vybrat v okně pracovního prostoru referenční rovinu na kterou budeme skicu kreslit (ta se stane pracovní rovinou)

- vpravo od pracovního okna se vymění panely nástrojů za Draw, Features and Relationships

 

 

- nyní lze začít s kreslením skici.

 

Příklad tvorby skici

 

- obdélník, jeho zarovnání k počátku a dvě kružnice v rozích úhlopříčně    - krok 1

 

 

- okótování objektů                                                                               - krok 2

(rozměry: obdélník 80x50 mm, průměr kružnic 50 mm)

 

 

- trimování                                                                                        - krok 3

 

 

- zaoblení                                                                                           - krok 4

(poloměr zaoblení 5 mm)

 

 

- zkosení hran                                                                                - krok 5

(zkosení 5x5 mm)

 

 

- dokončení skici                                                                           - krok 6

 

 

Krokem 6 je skica dokončena a může následovat další akce např. tvorba tělesa.