Skořepina (Thin Wall)


Skořepina je tenkostěnná součást podobná plechovým výtažkům. Je to většinou polouzavřená nádoba a její použití je převážně u výrobků z plastů (různé krabičky na kosmetiku, skříně elektrospotřebičů, plastové nádoby.....). Protože technologie výroby je založena na vstřikování plastů do dutiny formy, musí mít tyto výrobky stěny pod úkosem, aby je bylo možné z formy vyjmout.

 

Postup při tvorbě skořepiny je obvykle následující:

- tvorba 3D objektu

- provedení úkosů na patřičných stěnách

- vytvoření vlastní skořepiny (odebrání stěny, kde bude dutina, zadání tloušťky stěny....)

- konečné úpravy (zaoblení, nebo zkosení hran, přidání žeber.....)

 

Tvorbu skořepiny začneme na již hotovém modelu součásti. Pro názornost bude volen úkos stěn velký (praxe cca 1°).

 

Úkos stěn - 5°:                                                                            - krok 1

 

 

Vlastní skořeoina - tloušťka stěny 2 mm:                                         - krok 2

 

 

Zaoblení vnitřní a vnější hrany dna - R2 a R4:                                 - krok 3

 

 

Jednoduchá skořepina je hotová.