Tažení tělesa z dvou profilů po křivce (swept protrusion)


Pro tento způsob tvorby tělesa musíme mít nekresleny 3 skici. Jedna, kde je nakreslena dráha, po které těleso potáhneme a další dvě, kde jsou naskicovány koncové profily tělesa. Skici profilů a dráhy jsou v různých rovinách, které jsou ve většině případů na sebe kolmé.

Tažení tělesa probíhá tak, že se nejprve vybere dráha po které se táhne a potom koncové profily tělesa.

Jako příklad je uveden kovaný hák.

 

Tažení tělesa po křivce ze dvou profilů:                                                - krok 1

 

 

Po výběru dráhy, po které má být profil tažen, je nutné potvrzení výběru v panelu Ribbon Bar. Toto není na záznamu vidět (omezeno velikostí htm stránky).

 

Zaoblení špičky háku:                                                                         - krok 2