Tažené těleso (protrusion - vysunutí)


Tažené těleso získáme vytažením profilu z pracovní roviny, ve které byla nakreslena skica, a to buď jednosměrně, nebo symetricky na obě strany od pracovní roviny.

Nejprve je tedy nutné nakreslit skicu, která uzavře profil, ten potom vytáhneme a tím vytvoříme prostorové těleso. Skicu je dobré okótovat kvůli případným změnám rozměrů (v budoucnu).

Na tažená tělesa lze aplikovat booleovské operace sjednocení a rozdíl. Dále zaoblení, zkosení, zrcadlení, otvory, žebra.....

Pro tvorbu taženého tělesa použijeme již nakreslenou skicu. Těleso osadíme dvěma otvory a zkosíme hrany.

 

Vysunutí tělesa na tloušťku 40 mm:                                                 - krok 1

 

 

Otvory pro šroub s válcovou hlavou (imbus) M10:                               - krok 2

 

 

Sražení hran otvorů a obvodu tělesa 1x45°:                                    - krok 3

 

 

Přidání, odebrání tělesa:                                                                - krok 4p

 

 

                                                                                                    - krok 4o