Základní informace


Co znamená termín CAD.

Zkratka CAD (Computer Aided Design) znamená - počítačová podpora konstuování.

CAD systémy: - malé (Autocad, Varicad...)

                      - velké (Inventor, Solid Works, Solid Edge...)

V následujících kapitolách se budeme zabývat CAD systémem Solid Edge.

Solid Edge V18 - En.

Tento velký CAD systém slouží k parametrickému modelování 3D objektů, z nichž lze následně vytvořit sestavení a vše převést do výkresové dokumentace, kterou lze vytisknout a použít ve výrobním procesu.

Základní moduly SE.

- modul objemového a plošného modeláře

- modul pro tvorbu sestavení

- modul pro tvorbu výrobní dokumentace

- modul pro tvorbu plechových dílů

- modul pro tvorbu svařenců

- modul pro generování a technický výpočet následujících strojírenských součástí:

    - generátor hřídelů

    - generátor vaček

    - generátor čelních a kuželových ozubených kol

    - generátor tlačných a tažných šroubových válcových pružin

Prostředí programu.

Po spuštění programu se otevře pomocné okno, ze kterého je možné pokračovat v další práci:

- vytvořit 3D objekt

- vytvořit plechový díl

- vytvořit svařenec

- vytvořit sestavu

- vytvořit výkres

Další možnosti: - otevřít existující dokument, nebo posledně používaný dokument

                       - otevřít návody řešených příkladů (tutorials)

Výše zmíněné kroky lze provést i z roletkového menu, nebo z panelu nástrojů (main).

 

 

Po otevření nového, nebo existujícího dokumentu se objeví následující okno (klik na Solid Part):

 

 

V nastavení od výrobce je okno uspořádáno následujícím způsobem:

Horní část:

- proužek s titulkem

- roletkové menu se všemi příkazy

- hlaví (main) panel nástrojů

- Ribbon Bar, panel informující o stavu momentálně probíhajícího úkonu

- informační řádek.

Vlevo:

- Edge Bar, panel se záložkami (přehled operací, inženýrské odkazy, vrstvy, ....)

- dva nástrojové panely pro práci s plochami a tělesy.

Vpravo:

- pracovní plocha (prostor) s vyobrazením tří referenčních rovin.

Při najetí myší nad ikonu v panelech nástrojů se zobrazuje bublinová nápověda.