Označování drsnosti


 

 

 

Značky drsnosti povrchu

 

 

 

a … základní značka neurčuje, zda povrch musí nebo nesmí být obrobený

b … značka zakazující odebírání materiálu, např. povrch ponechaný po válcování

c … značka požadující dosažení povrchu odebíráním materiálu, např. třískovým obráběním

d … značka doplněná o „praporek“, nad který se zapisuje např. požadavek výrobního procesu

e … značka doplněná ve zlomu o kružnici malého průměru

    - požadavek stejné drsnosti po nesouvislém obrysu (např. čtyři plochy krychle stejně obrobené stačí označit jednou značkou).

 

Způsob zápisu parametrů struktury povrchu

 

 

V normě ČSN EN ISO 4287:1999, třídicí znak 01 4450 jsou uvedeny tři základní skupiny parametrů struktury povrchu :

 

1. Parametry drsnosti (parametry R- profilu)

– výškové
– délkové (RSm)
– hybridní (RΔq)
– křivky a jiné parametry (Rmr(c), Rδc, Rmr)

 

2 Parametry vlnitosti (parametry W-profilu)

– výškové
– délkové (WSm)
– hybridní (WΔq)
– křivky a jiné parametry (Wmr(c), Wδc, Wmr)

 

3. Parametry P-profilu (jsou definovány s gaussovským filtrem v ČSN EN ISO 11562:1999)

Norma ČSN EN ISO 12085:1999 uvádí označování parametrů motif:

– profil drsnosti R, Rx, AR

– profil vlnitosti W, Wx, AW, Wte

 

Nejčastěji uváděné parametry

- většinou postačí pouze prostý údaj o požadované průměrné hodnotě aritmetické úchylky Ra

- často se zadává informace o požadovaném způsobu dokončení povrchu po obrábění

- značka pro povrch obrobený nebo neobrobený

- pokud se požaduje neobrobený povrch dosažený běžnou technologií, nemusí se hodnota parametru drsnosti předepisovat

 

Umístění značky požadované struktury povrchu

- současnou grafickou značku s předepsanými hodnotami parametrů již nelze otáčet

- musí být umístěna podle obrázku umístění značky požadované struktury povrchu

- na výkresu musí být čtena zdola nebo zprava

 

 

Příklady značek drsnosti

 

- značka drsnosti povrchu s požadavkem obrobení povrchu s jednostranně předepsanou horní mezí R-profilu

- výška profilu drsnosti 0,3 μm, standardní přenosové pásmo, standardní vyhodnocovaná délka se rovná pěti základním délkám

-  standardní pravidlo 16 %

 

 

- značka drsnosti povrchu s požadavkem obrobení povrchu s jednostranně předepsanou horní mezí R-profilu

- maximální výška profilu drsnosti 0,3 μm, standardní přenosové pásmo, standardní vyhodnocovaná délka

- pravidlo maxima

 

 

- značka drsnosti povrchu s běžným požadavkem obrobení povrchu s jednostranně předepsanou horní mezí R-profilu

- výška profilu drsnosti 3,1 μm, standardní přenosové pásmo, standardní vyhodnocovaná délka

- standardní pravidlo 16 %

 

 

- značka drsnosti povrchu s běžným požadavkem obrobení povrchu s oboustranně předepsanou dolní L a horní U mezí R-profilu

- výška profilu drsnosti 0,9 až 3,1 μm, standardní přenosové pásmo, standardní vyhodnocovaná délka

- standardní pravidlo 16 %

 

 

Autor: Doc. Ing. František Drastík